Uncategorized

Vad gömmer sig i rören?

Hur ser rören som leder vatten till och från fastigheten ut inuti? Finns det sprickor i dem, eller hotar rötter att tränga in? En rörinspektion kan ge svaret på dessa frågor.

Det är inte lätt att veta vad som händer i de rör som ligger nedgrävda under marken, och som transporterar vatten till och från bostadshus, stall och andra byggnader. Det gäller alla fastighetsägare, vare sig man äger en gård, en ridskola eller ett flerfamiljshus. Du kan läsa mer om rörinspektion här. Den här filmen illustrerar hur arbetet går till rent praktiskt. 

Det är här rörinspektionen kommer in i bilden. Genom att filma rören inifrån går det att identifiera sättningar, sprickor, rötter och annat som på olika sätt kan blockera flödet, orsaka läckor med mera. Att göra en rörinspektion regelbundet, kanske en gång om året, är ett sätt att förvissa sig om att man inte kommer att råka ut för kostsamma skador. 

Rörinspektionen kan också avslöja om rören är igensatta av fett, hästspillning eller något annat. Åtgärder som kan bli aktuella efter att man genomfört en rörinspektion är:

  • rotskärning
  • stambyte
  • relining
  • spolning eller fräsning av rören

Genom dessa åtgärder kan man också minska risken för översvämningar. Om vattnet inte kan ta sig genom röret kommer det att ta vägen någon annanstans. Därför görs rörinspektioner även i kommuner.

Hur görs en rörinspektion?

Vid en rörinspektion används en liten “bil” med kamera för att filma röret inifrån. I smalare rör kan man också använda en kamera som är monterad på en fiberoptisk kabel som kan föras in i röret på en stång. Kameran kan vridas i alla riktningar för att filma varje centimeter av röret. 

Att beställa en rörinspektion kostar en del pengar, men för den som har stora värden bundna i sin fastighet är det en investering som bör göras regelbundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *