Uncategorized

Nytt tak till stallet

Den som har djur på sin gård har stora ekonomiska värden i sitt stall eller sin lada. Ofta har man också en personlig relation till djuren där. Därför är det viktigt att se över taket med jämna mellanrum. 

Hur ser taket på er lada eller ert stall ut? Det händer varje år att ladutak rasar in, med katastrofala följder.  Många djur får sätta livet till, och kostnaden för att återställa taket blir hög. Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas. 

För att undvika problem med nedfallande eller trasiga tegelpannor väljer allt fler plåttak på sina lador, men också på bostadshus. Bilder på plåttak att inspireras av finns på tiotak.se/ladugardstak

Kvaliteten på plåten som används i taket spelar stor roll, och även virket som bär upp plåten har stor betydelse. Det bör vara antimögelbehandlat, och av god kvalitet. Dessutom bör det vara kraftigt virke. Som så ofta när det gäller byggnader har underarbetet stor betydelse, det gäller bl.a. luftspalten mellan taket och det gamla bjälklaget. Då får man ett tak som håller även för stora snömassor.

Det är nämligen inte ovanligt att det är detta som får taket att rasa in. Samtidigt är det svårt att ta sig upp på ett tak på vintern, för att kunna skotta bort snön, och det är också riskfyllt. Inte minst är det lätt att trampa igenom, om det rör sig om ett tegeltak.

Solceller på taket

Ytterligare en fördel med att välja ett plåttak är att det är lättare att installera solceller på ett sådant. Det kanske inte går att göra gården självförsörjande på el på detta sätt, men det blir ändå ett välkommet tillskott. 

Visst kostar det mycket pengar att installera solceller, men det är en investering som betalar sig i längden. Dessutom går det att få bidrag för installationen. Mer information om detta finns på Energimyndighetens webbplats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *