Uncategorized

Hästsporten är mycket stor i Sverige

I Sverige är hästsporten mycket stor. Redan 2014 räknade man med att det fanns över 350 000 hästar i vårt land. Hästen är ett husdjur som har en alldeles särskild status. Den engagerar nära en halv miljon människor som på olika nivåer sysslar med ridsport.

Mest kvinnor som sysslar med ridsport

Intressant att notera är att det mest är kvinnor som intresserar sig för hästsporten. I statistik från Svenska Ridsportförbundet anges att 91 % av de som sysslar med hästsport är kvinnor. Varför det är så kan ha flera förklaringar. Det finns ju även män som rider och tävlar på elitnivå men sporten tycks ändå förbli av största intresse för tjejer och kvinnor.

Många ridklubbar i Sverige

Efter Island är Sverige Europas näst häst-täta land. Det finns omkring 450 ridskolor och hela 900 ridklubbar från norr till söder. Dessutom har vi nära 900 ideella föreningar som fokuserar på livet med hästar.


Om vi tar en titt på de sporter som ungdomar sysslar med blir det tydligt att hästsporten är otroligt populär. Den är den tredje största ungdomssporten. Det är bara fotboll och innebandy som är större. Detta trots att det mest är tjejer som sysslar med ridningen!

Efter Island är Sverige Europas näst häst-täta land.

Även en sport för personer med funktionshinder

Intressant att notera om ridsport i Sverige är att den är väl anpassad även för personer med funktionshinder. Omkring hälften av alla ridskolor erbjuder lektioner och verksamhet för personer med funktionshinder, och man räknar med att omkring 4000 svenska ryttare är funktionshindrade.

Södra Sverige står för en stor del av ridsporten

Om vi ser på ridsporten fördelad över Sveriges olika delar är det Skåne och Västra Götaland som sticker ut som särskild hästtäta områden. Därefter kommer Stockholm och Halland. Fast det finns gott om häst-aktivitet spridd över hela landet.

Hästsporten märks i företagslivet

Hästtjejer är ett begrepp som också kan vara lite intressant att undersöka. Det visar sig nämligen att den som klassas som hästtjej är en person som tar ansvar, är envis och bestämd, och som vågar uttrycka sin åsikt och driva saker framåt. Det här är egenskaper som är mycket viktiga för den som ska jobba som ledare eller chef. Och faktum är att många kvinnliga chefer i Sverige har bakgrund inom ridsporten.

Ridsporten kan ses som en mycket viktig del av arbetet med att få jämställdhet och erbjuda tjejer de verktyg som behövs för att ge sig in på marknader som kan vara mansdominerade. Hästsporten har visat sig vara en mycket bra grund för områden som projektledning, arbete inom styrelse och entreprenörskap.

En folkrörelse

Även om det är så att hästsporten inte är gratis kan den ses som en slags folkrörelse. Stallen är en samlingsplats för barn såväl som för vuxna. Sporten kräver inte att man blir professionell ryttare och tävlar för att ge något.

Det är inte ovanligt med ridning som terapi. Arbetet med hästen är ett bra sätt att jobba med flera olika typer av mentala och fysiska problem. Ett enda stall kan ha aktiviteter för många olika typer av grupper och vara aktivt i stort sett dygnet runt med evenemang och kurser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *