Uncategorized

Event på ridskolan

När det ska anordnas ett event på en ridskola kan det vara ett bra tillfälle att tänka utanför boxen. Allting behöver inte vara hästrelaterat. För att skapa en oförglömlig upplevelse kan man exempelvis hyra ett fotobås eller en sockervaddsmaskin, eller varför inte båda?

Alla barn har inte tillgång till natur, och får heller inga naturupplevelser under sin uppväxt. Detta skriver bl.a. Utemagasinet om. Det är inte heller alla barn som har en relation till djur av något slag, framför allt inte till stora djur, som hästar. 

Många ridskolor har öppet hus, en eller flera gånger om året. Ett viktigt skäl är naturligtvis att locka till sig nya elever. Men öppet hus, eller ett annat event, är också ett bra tillfälle att belysa sambandet mellan människan, naturen och djuren. Därför kan det vara en bra idé att skapa ett så inkluderande evenemang som möjligt. Då kommer fler barn att komma dit. De kanske inte kommer att bli elever på ridskolan, men de kommer att lära sig något om människans plats i naturen, och om samspelet mellan människa och djur.

Locka fler till evenemanget

Hur ska man då göra för att få fler att komma till evenemanget? Många kommer nog att lockas av att få komma nära hästarna, kanske prova på ponnyridning och liknande. Men det kan också behövas något extra. Om ridskolan är belägen i Stockholmsområdet kan man hyra ett fotobås här

Andra maskiner som går att hyra är popcornmaskin och sockervaddsmaskin. Tänk på att välja så allergisäkra livsmedel som möjligt, se exempelvis upp med jordnötsolja.

Se också till att marknadsföra arrangemanget ordentligt. Nöj er inte med sociala medier: barn har inte Facebook. Sätt upp lappar vid parklekar och andra ställen där barnfamiljer ofta samlas, så kommer de att se att något kommer att hända på ridskolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *